Netejar i Desinfectar les Joies del Covid-19

Fa temps vaig fer un post on parlava de com netejar i guardar les joies de plata de manera que no s’oxidin i es mantiguin boniques durant més temps. Et deixo l’enllaç a aquest post aquí:

https://18kt.es/2019/03/26/com-netejar-un-anell-de-plata/

Bé, tenint en compte aquesta informació, he preparat un post amb algunes recomanacions extres, ja que no és el mateix netejar les peces i que estiguin desinfectades.

Les darreres setmanes molts clients m’han preguntat com ho podien fer i si el gel hidroalcohòlic podia fer malbé les joies o tacar la plata, he pensat que estaria bé compartir aquesta informació.

Des del Jorgc (Col.legi de Joiers, Rellotgers i Gemmòlegs de Catalunya) comparteixen tres maneres diferents de desinfectar les joies. S’ha de tenir en compte que aquests consells serveixen per les botigues de joieria, però que l’usuari particular també pot fer a casa:

  1. Cada vegada que s’ofereixi una peça a un client per provar, aquesta s’haurà de netejar amb aigua oxigenada abans de guardar-la. Aquesta neteja es realitzarà submergint la peça en un bany d’aigua oxigenada al 5%, en un recipient d’acer inoxidable o vidre i es farà amb guants de nitril. En el cas de perles, s’evitarà aquest tractament per ser perjudicial per a la peça. El mateix caldrà aplicar en cas de peces rebudes als negocis de compra-venda de joies i or.
  2. Alternativament es pot desinfectar amb una barreja de vinagre blanc amb bicarbonat sòdic (però tingueu en compte el possible olor): mitja tassa de vinagre blanc + dues cullerades de bicarbonat sòdic. Aquesta dissolució barrejada s’aboca en un recipient net on es deixaran en remull durant aproximadament 2 hores. Un cop transcorregut el temps aquests metalls preciosos s’esbandeixen amb aigua neta i es procedeix a la seva assecat amb un drap de textura suau.
  3. Respecte a la desinfecció amb llum ultraviolada, és possible però no totes les ones de llum ultraviolada serveixen igual. En principi se’ns ha aconsellat la bombeta de llum ultraviolada llunyana d’ona curta (UVC), però aquesta llum ultraviolada és un perill per a la salut humana ja que pot provocar càncer de pell i cataractes, el que impedeix el seu ús en espais públics. També s’ha d’estudiar si pel mateix motiu podria afectar a algunes gemmes de color o causar la depolimerització del cauxú si s’exposa molt de temps.

Bé, explicat això i tenint en compte la meva experiència els meus consells per netejar les vostres joies a casa són:

  • Aigua, sabó de rentar plats i aigua calenta. És el sistema més pràctic, el que no farà malbé les vostres joies ni les pedres. No mata el virus, però l’elimina de la superfície de la joia igual que ho fa quan et rentes les mans amb aigua i sabó. La millor manera és posar aigua calenta (que no cremi) en un recipient, afegir-hi unes gotes de sabó de rentar plats i rentar la joia amb un raspall suau de dents. Un cop neta, s’esbandeix amb aigua i s’asseca amb un drap de cotó.
  • Gel hidroalcohòlic. Si ets fora de casa i no tens a mà aigua i sabó, el millor és aquest tipus de gel. Es pot utilitzar amb les joies posades, i no hi ha perill que es facin malbé. Només s’ha de tenir cura amb les joies que portin algun tipus de pàtina, bany o pedres poroses com Turqueses, Lapislàtzuli, Corall, pedres Cristal.litzades, Perles,…ja que l’alcohol que porta podria tacar el metall o fer que algunes pedres canviin de color. Si tens algun dubte pots preguntar-me quines joies poden netejar-se així i quines no. El meu consell és que un cop siguis a casa, encara que hagis fet servir el gel pel carrer, et rentis les mans i les joies amb aigua i sabó.
  • Aigua oxigenada. L’aigua oxigenada barrejada amb aigua va molt bé per treure oxidació de la plata i resulta que també funciona com a desinfectant. El meu consell aquí és el mateix que amb el gel hidroalcohòlic, no totes les pedres ni acabats de joieria suportaran aquesta neteja, o sigui que s’ha d’anar amb cura.

Bé, i et preguntaràs, i jo què faig? Doncs les meves joies les netejo a diari amb aigua i sabó, tantes vegades com em rento jo les mans, i si sóc fora al carrer faig servir el gel hidroalcohòlic.

Les joies que tinc a la web, abans d’enviar-te-les les netejo amb aigua i sabó, ultrasons o alcohol, tenint en compte les pedres que portin o si tenen alguna pàtina. I les empaqueto amb les mans ben netes i mascareta. Per tant, quan t’arriben estan netes i a punt perquè les llueixis sense perill.

Si tens algun dubte o pregunta em pots deixar un comentari aquí sota o enviar-me un mail a: hola@martaoms.com. Espero que aquesta informació et sigui d’ajuda!

Amethyst / Transcend to Transform

Transformation + Protection + Addiction-Release + Sleep aid

Treasured by generations of crystal lovers, Amethyst’s name comes from ancient Greek legend of Bacchus and his intoxicating powers. Taking legend to heart, Ancient Greeks and Romans drank from Amethyst goblets as a talisman against overindulgence and addiction. English regalia were even decorated with amethysts during the Middle Ages to symbolize royalty. Amethyst jewelry has been found and dated as early as 2000 BC.

It has been associated with many myths, legends, religions, and numerous cultures. Some historical accounts say that Saint Valentine had an Amethyst ring carved with an image of Cupid. And for those familiar with Old Testament history, Amethyst was one of the twelve gemstones that represented the twelve tribes of Israel.

For many years, Amethyst was held to be one of the most precious gemstones, often favourited by royalty or exclusively by the clergy as a symbol of Christ. It was even held for many years in the same regard as the diamond. It wasn’t until the discovery of more abundant supplies of Amethyst that it became a gemstone enjoyed by more than just the wealthiest buyers.

Leonard da Vinci once said that amethyst helps to quicken intelligence and get rid of evil thoughts. 

Today, Amethyst reminds us to always treat body and mind as a sacred temple. A stone of protection, it creates an ultraviolet bubble of protective light around people and spaces, and it’s very helpful for insomnia and nightmares. A stone of transcendence, Amethyst heightens psychic powers, and will strengthen your connection to all things mystical and magical. 

Amethyst is a purple variety of Quartz (SiO2) and owes its violet color to irradiation, iron impurities and the presence of trace elements, which result in complex crystal lattice substitutions. Its hardness (a 7 on the Mohs scale) is the same as other Quartz and the best varieties of Amethyst can be found in Siberia, Sri Lanka, Brazil and the far East.

Amethyst is the traditional birthstone for February and a zodiac birthstone for Aquarius and Pisces. 

Bibliography:

– Crystals, The Modern Guide to Crystal Healing, Yulia van Doren.

– American Gem Society, www.americangemsociety.org

– Wikipedia


……… CATALÀ ……..

Transformació + Protecció + Alliberament de l’addicció + Ajuda a dormir

Col.leccionada durant generacions pels amants dels cristalls, el nom d’Ametista prové de l’antiga llegenda grega de Bacus i dels seus poders embriagadors. Els grecs antics i els romans bebíen de calzes fets d’Ametista com a talismans contra la indulgència excessiva i l’addicció. La regalia anglesa va ser fins i tot decorada amb ametistes durant l’edat mitjana per simbolitzar la reialesa. S’han trobat joies d’Ametista datades ja des del 2000 aC.

Aquesta pedra ha estat associat a molts mites, llegendes, religions i nombroses cultures. Alguns relats històrics diuen que Sant Valentí tenia un anell Ametista tallat amb una imatge de Cupido. I per a aquells que coneixen la història de l’Antic Testament, l’Ametista era una de les dotze pedres precioses que representaven les dotze tribus d’Israel.

Durant molts anys, l’Ametista va ser considerada com una de les pedres més precioses, sovint afavorida per la reialesa o exclusivament pel clergat com a símbol de Crist. Fins i tot es va mantenir durant molts anys amb el mateix valor que el diamant. Però quan es van descobrir jaciments més abundants d’Ametista es va convertir en una pedra preciosa a l’abast de més persones, no només dels compradors més rics.

Leonardo da Vinci va dir una vegada que l’Ametista ajuda a accelerar la intel·ligència i a desfer-se dels pensaments malvats.

Actualment, l’Ametista ens recorda tractar sempre el cos i la ment com un temple sagrat. És una pedra de protecció, crea una bombolla ultraviolada de llum protectora al voltant de les persones i els espais, i és molt útil per l’insomni i els malsons. És una pedra transcendent, augmenta els poders psíquics i reforça la teva connexió amb totes les coses místiques i màgiques.

L’Ametista és la varietat violeta del Quars (SiO2) i deu el seu color a la irradiació, a les impureses de ferro i a la presència d’inclusions. La seva duresa (7 a l’escala de Mohs) és la mateixa que altres Quars i les millors varietats d’Ametista es poden trobar a Sibèria, Sri Lanka, Brasil i l’extrem Orient.

L’Ametista és la pedra dels nascuts al febrer i la pedra dels Aquari i Peixos.

Bibliografia:

– Crystals, The Modern Guide to Crystal Healing, Yulia van Doren.

– American Gem Society, www.americangemsociety.org

– Wikipedia

Tanzanite

Do you know Tanzanite? Today I want to explain you something more about this beautiful blue stone, because it seems to be very popular lately and I’m also in love with its colour and texture. 

Tanzanite is the blue and violet variety of Zoisite (from Epidote group). The gemstone was discovered by Manuel de Souza in the Mererani Hills of Manyara Region in Northern Tanzania in 1967. The curiosity is that Tanzanite is only found in Tanzania, in a very small mining area, and this is one of the reasons that make Tanzanite special and rare. 

Tanzanite has a remarkable strong trichroism, appearing alternately blue, violet and burgundy depending on crystal orientation and it can also appear differently when viewed under alternate lighting conditions. The majority of Tanzanite on the market today is heat treated to minimize the brown colors found naturally, and to enhance the blue shades that can rival sapphire

Do you know that the name of “Tanzanite” was given by Tiffany & Co to the gemstone in 1968? The scientific name of “blue-violet zoisite” was not thought to be consumer friendly enough by Tiffany’s marketing department, and inspired with its origin country Tanzania they introduced it to the market as Tanzanite. 

In 2002, the American Gem Trade Association choose Tanzanite as a December Birthstone next to Zircon and Turquoise. So if your birthday is on December, you can discover more about your birthstones here! 

An independent study from 2012 suggests, as its rareness and the small mine area where it can be found, Tanzanite deposits may deplete in 30 years.

Did you like it? Now you know a little bit more about this beautiful and rare blue stone…don’t you think it’s very special?