Sevan Biçakçi

Estic absolutament enamorada dels anells d’aquest joier d’Istambul, no sé com treballa les pedres però són increïbles les imatges que apareixen quan mires a través.

I’m absolutely in love with rings of this jeweler from Istanbul, I don’t know how he works his gemstones but amazing images appear when you look through.

Keyman Designs

01-50resim03-23resim01-1905-53page-3b

Ceren Keyman
és el nom de la dissenyador d’aquestes fantàstiques joies, que a més de dedicar-se al món del disseny, és violinista des del 2003. Les seves joies combinen els seus dos móns, les formes i els colors estan replets de notes musicals interpretades a la perfecció. M’encanta!

Ceren Keyman is called these fantastic jewelry designer who, also devoted himself into the world of design, is a violinist since 2003. Her jewelry combines her two worlds, shapes and colors are full of musical notes performed with perfection. I love it!