Reena Ahluwalia

imagen-16imagen-17imagen-18

La Reena és una joiera de Toronto. Va començar a seva carrera fa més de quinze anys i immersa en la joieria tradicional hindú. La joieria forma part de la seva vida diària en la cultura hindú i és capaç de veure la importància de les diverses funcions de la joieria – simbòlica, psicològica i conceptual. M’encanta!!

Reena is a Toronto based jewellery designer. She began her career fifteen years ago and immersed in traditional Indian jewellery. Jewellery being an intrinsic part of everyday life in Indian culture, she was able to focus on the importance of jewellery’s many functions – symbolic, physical and conceptual. I love it!!
Via On Jewels.