Recursos a Arsenal

L’Escola Municipal d’Art Arsenal complementa la seva oferta educativa amb el programa reCursos que entre els mesos d’abril a juliol ofereix una programació de cursos i seminaris d’especialitat adreçada a estudiants i professionals de l’àmbit de les arts plàstiques que vulguin ampliar la seva formació, coneixements i recursos.

Recursos digitals d’impressió per a ceràmica Alfredo Aguilera
Del 7 al 11 juliol De 9 a 14 h Durada: 25h Preu: 130€ Objectius Curs d’aplicacions digitals d’impressions sobre suports ceràmics i coccions amb forn elèctric. A partir de composicions, dibuixos, collages, etc. s’escanejaran per manipular-los i vectoritzar-los informàticament i per
impressió làser, per posteriorment aplicar les creatives impressions sobre el suport ceràmic.
Adreçat a ceramistes, artistes plàstics, artistes pluridisciplinaris i estudiants d’art.

Paper i joia
Walter Chen

7 i 8 de juny
Dissabte de 9 a 20 h (1h per
dinar) i diumenge de 8 a 14 h.
Durada: 16h
Preu: 115€
Objectius Realització d’objectes, tant joies com escultures, amb paper tenint en compte les propietats i característiques dels materials utilitzats. Mitjançant els plecs subtils s’aconseguiran figures de papiroflexia artística i a través de les tècniques bàsiques s’aplicaran diversos materials com paper d’arròs tenyit o pa d’or segons les necessitats del concepte de cada obra.
Conservació-restauració del paper. Adreçat a joiers i estudiants de joieria.

Mokume-Gane
Hans Erwin Leicht
23 al 27 juny
De 10 a 14 h
Durada: 20h
Preu: 115€
Objectius
Treball de la tècnica de Mokume Gane com l’amalgama de metalls i de les seves aleacions per aconseguir un material homogeni i fàcil de treballar. A partir d’aconseguir un gloc de metall unit cada alumne realitzarà, com a mínim, un anell amb la tècnica de Mokume Gane. Adreçat a joiers i estudiants de joieria.

Or Virtual
Sílvia Lladós

Del 21 al 25 juliol
De 10 a 14 h.
Durada: 20h
Preu: 210€
Objectius Curs per aprendre a dissenyar i crear joies en tres dimensions utilitzant un programa informàtic que simplifica el procés de creació adaptant-se a les necessitats del joier. Aprendre el sistema de fabricació de les peces mitjançant màquines de prototipat ràpid i de mecanitzat, per així obtenir, a partir de la peça creada a l’ordinador, la peça en metall.
Adreçat a joiers, dissenyadors, modelistes, estudiants de joieria.

Construcció demotlles
Ramon Aumedes

Taller Sarandaca
Del 14 al 18 juliol
De 15 a 20 h
Durada: 20h
Preu: 155€
Objectius Curs de construcció de motlles mitjançant la visió general de la peça a enmotllar volumètricament. El partage amb materials diversos (plastelina, fang, llaunetes), peces raport i primeres nocions per a la manipulació de poliéster, elastòmers i pasta de silicona. Adreçat a artistes, ceramistas, estudiants d’art i qualsevol persones interesada

Foto-gravat
Daniel Délano

Del 30 de juny al 4
de juliol
De 16 a 20 h.
Durada: 20h
Preu: 65€
Objectius Curs d’introducció a la tècnica del Fotogravat. Traspàs d’imatges a una planxa de gravat foto-sensible. Impressió d’imatges, que poden ser manipulades prèviament amb qualsevol tècnica de dibuix, gràfica, d’ordinador o fotografia, en el tòrcul sobre paper. Adreçat a dibuixants, pintors, joiers , ceramistes, estudiants gràfica i art, d’art i disseny peces complexes.

Escola Municipal d’Art ARSENAL
La Font, 43 – 08720 Vilafranca del Penedès
Tel / Fax 93 892 13 62
escola@arsenal.cat
www.arsenal.cat