Rejoice the Hands

La idea de “Rejoice the Hands” és la producció de joieria amb l’efecte d’haver estat creada en un moment diferent, com les joies perdudes que es descobreixen en els cementiris o al cavar dins d’una tomba. A partir de les seves pròpies arrels asteques, la dissenyadora Ana Saldana crea peces d’inspiració eterna per tal de mantenir la unitat amb el Pare Cel i la Mare Terra de la persona que les porta.

“Rejoice the Hands” vision is to produce jewelry that gives the impression of having been created in a different time, for the jewels to appear as if they were discovered in lost burial grounds, or dug deep from within a tomb.
Drawing from her own Aztec roots, Rejoice the Hands designer, Ana Saldana creates everlasting culturally inspired pieces to keep you internally united with Father Sky and Mother Earth.