Odette New York

Odette New York està inpirat en formes orgàniques i industrials, en espècies naturals, objectes antics, i records de viatge. Les peces estan fetes  a mà amb cera utilitzant antigues i modernes tècniques de gravat. Cada disseny original comença a partir d’un dibuix a llapis que és curosament traduït a la cera i treballat com una petita escultura. Odette té el seu estudi a Brooklyn, i més de trobar les seves joies a nombroses botigues d’Estats Units, també són a Etsy.

Odette New York is inspired by organic and industrial shapes, natural specimens, antique artifacts, and travel mementos; made using ancient and modern wax carving techniques and hand fabrication. Each original design begins from a pencil sketch that is carefully translated by hand into wax like a tiny sculpture. Odette has her studio at Brooklyn and you will find her jewellery in several USA Galleries and in Etsy.