Nanin i Mestre

La nostra amiga Claudia ens ha enviat l’enllaç de la feina d’aquests dos artistes de Barcelona, treballen l’escultura i l’aparadorisme de joieries d’una manera molt personal i fantàstica. M’encanta!!

Our friend Claudia sent us the link of the work of two artists from Barcelona, they make sculptures and jewellery showcase decoration with a very personal and beautiful way. I love it!!