Moon Reflection by Nutre Jeweller

La Nutre ens ha escrit per presentar la seva nova col·lecció “Lluna”, peces que il·lustren els diversos estats de la lluna; lluna plena, creixent, minvant, blava, vermella, nova, i nit sense lluna. Preciós!

Nutre wrote us to share her new collection called “Moon”, pieces that illustrate different states of the Moon; full moon, darkened, crescent, blue, red and night without moon. So beautiful!