Miriam Camarillas


La Miriam ens envia fotografies i informació de la seva nova col·lecció, Models Tangibles, fruit de la colaboració d’Alicia Guasch Mitjans, responsable de la Plataforma Automatitzada de Cristalografía del Parc Científic de Barcelona. La inauguració de l’exposició serà demà 18 de Novembre i les peces estaran exposades a la galeria de G de Joies fins el 30 de Novembre.

Miriam sent us some photos and information about her new collection called, Models Tangibles, fruit of the collaboration of Alicia Guasch Mitjans, Head of Automated Crystallography Platform Barcelona Science Park. The oppening of the exhibition will be tomorrow 18th November and the pieces will be exhibited at her G de Joies gallery until 30th November.

G de Joies