Julie Hannay

Aquesta noia de Londres està graduada el 2006 pel Edinburgh College of Art. Fa unes peces molt femenines muntades amb plata i amb colors pastels, pedres i resines.

This London girl is 2006 garduated from Edinburgh College of Art. She makes feminin jewellery and she uses silver with pastel colours, stones and resins.