GRS Bench Pin

(Versió en català a sota)

Some weeks ago I was showing you my GRS bench system and lots of you were asking about it, so I’ve decided to write a post talking about GRS Tools.

GRS Tools is a USA based company that makes jewelry tools since 1977, they’re more focused on engraving tools but their GRS system is perfect to be used in any jewelry table.

I discovered their GRS Bench system some years ago and I’ve decided to buy it at Rio Grande and install it at my table. I have been years working uncomfortable because the system I had at my table to hold my bench pin wasn’t stable. So, every day my bench pin move when I was working and this make me feel disappointed.

The great thing from GRS Bench pin is that it can be setted in any jewelry table and it let you change the bench to other tools easily. I also have two pins, one to work with metal and one to work with wax.

Here’re the components you can find at Rio Grande to set your GRS bench pin:

GRS® BenchMate Mounting Adapter
Item #: 118177
GRS® BenchMate Mounting Plate
Item #: 118126
GRS® BenchMate® Bench Pin Kit
Item #: 113857

I personally only used the Mounting plate because for my bench I thought that I didn’t need the Adapter.

I’m very happy with the change I did and now I’m working more comfortable and my pin don’t move!

Here is a video where they explain how to install the Bench pin and you can see the BenchMate Tool that you can install to work as setting stones or to engraving, I love it!

Here I share the links so you can find easily the company, their youtube channel and where to buy it.

RIO Grande

GRS Tools

GRS Tools Youtube


(Catalan version)

Fa unes setmanes vaig fer un video on es veia la meva estallera i molts em vareu demanar sobre el sistema que feia servir, per tant he decidit fer un post sobre les Eines de GRS.

GRS és una empresa Americana que fa eines per joiers des del 1977. Estan més enfocats a gravadors i clavadors encara que els seu sistema és perfecte per qualsevol taula de joier.

Vaig descobrir el seu sistema GRS fa uns anys i no m’ho vaig pensar dues vegades en comprar-lo a Rio Grande i instal.lar-lo a la meva taula. Feia anys que treballava incòmode perquè el sistema que tenia a la meva taula per aguantar l’estallera no era estable. I cada dia, mentre treballava, l’estallera se’m movia i em feia posar molt nerviosa.

La gràcia de l’estallera de GRS és que es pot instal·lar en qualsevol taula i et deixa canviar l’estallera per altres eines d’una manera super fàcil. Jo en tinc dues, una que la faig servir per treballar el metall i l’altra per treballar amb ceres.

Aquí tens els components que pots trobar a Rio Grande per instal·lar l’estallera GRS:

GRS® BenchMate Mounting Adapter
Item #: 118177
GRS® BenchMate Mounting Plate
Item #: 118126
GRS® BenchMate® Bench Pin Kit
Item #: 113857

Jo personalment només vaig fer servir el Mounting plate perquè per la meva taula em va semblar que no em feia falta l’Adaptador.

Estic encantada amb el canvi i ara puc treballar còmodament sense que la meva estallera es mogui!

Aquí comparteixo un video on s’explica com instal·lar l’estallera en una taula (perquè veieu que és fàcil) i també hi podeu veure com funciona una altra eina que tenen que es diu BenchMate que és ideal per gravar i clavar pedres. M’encanta!

Aquí et deixo amb els enllaços de GRS Tools, el seu Youtube i Rio Grande.

Rio Grande

GRS Tools

GRS Tools Youtube

Green Lion Saw Frame

Teniu la versió en Català a sota

Since some time ago, lots of jewelers were asking me about my Green Lion Saw Frame and why I use this saw frame and not another one. So I decided to write my opinion and my feedback about it.

First of all, I want to remark that I’m working as a jeweler since 20 years ago and I have the first version of Green Lion Saw Frame. I bought mine almost 6 years ago, at the first beginning of them.

Before that, I always worked with the most common saw frame, I worked with it almost 15 years and I never felt the need to change it.

One day I started to see some jewelers I was following talking about the Green Lion Saw Frame and all of them were recommending it. So I decided to buy one because mine was quite old and decided to change it and try this new design.

My surprise was that when I started to work with it, it was so great. The feeling when you hold it is more comfortable because of its hard rubber handle and the weight is better distributed. When you work the saw frame doesn’t go to the sides or backwards like the traditional ones, so having a better distributed weight makes it much easier to saw with it.

I must explain also that I loved the design, the shape and the black colour made that I loved it the first time I saw it. But, it also works amazingly, so what else can I ask?

I just discovered this amazing video where the creator explains why he designed this saw frame and why this one is different from the others.

To finish I need to explain that I know about a very technical saw frame called Knew Concept, that it’s very interesting. I know a lot of jewelers that use this one too and they’re very happy, so here is also a photo of it and a video from RioGrande talking about it. I personally don’t have this one but maybe in future I will try it.

Style: “Neutral”

So, after these videos and information, which one is your favourite? I’m sure that Green Lion will gain lots of new fans, I’m true?

You can find the Green Lion Saw Frame:

You can find the Knew Concept Saw Frame:


<<< Català <<<

Des de fa temps molts joiers em pregunten sobre la meva serra Green Lion i el perquè faig servir aquest arquet i no un altre. Per tant he decidit escriure la meva opinió i la meva experiència sobre ell.

Primer de tot, vull remarcar que treballo de joiera des de fa 20 anys i que tinc la primera versió de l’arquet Green Lion. Vaig comprar-lo fa uns 6 anys, ben bé al principi que els començaven a fer.

Abans, sempre havia treballat amb l’arquet de joieria tradicional, vaig treballar-hi uns 15 anys i mai vaig tenir la necessitat de canviar-lo.

Un dia vaig començar a veure que alguns joiers que seguia parlaven del Green Lion i tots ells el recomenaven. O sigui que vaig decidir comprar-ne un ja que el meu arquet ja estava vell i havia decidit canvia-me’l, i volia provar aquest disseny.

La meva sorpresa va ser quan, un cop el vaig tenir a les meves mans, i vaig començar a treballar-hi, era fantàstic. La sensació és que és molt més còmode degut al seu mànec de goma i alhora el pes està molt millor distribuit. Quan el fas servir no es tomba cap als costats o enrerra com em passava amb l’arquet tradicional, o sigui que com que té el pes molt més ben equilibrat fa que sigui molt més fàcil serrar amb ell.

També haig de confessar que em va encantar el seu disseny, la seva forma i el color negre van fer que m’encantés des del primer moment que el vaig veure. Però, és que a més, funciona molt bé, per tant, què més li puc demanar?

Fa uns dies, vaig descobrir aquest video interessant on el mateix creador explica perquè va dissenyar l’arquet i perquè és diferent de la resta.

Per acabar, necessito explicar també que conec un altre disseny d’arquet més tècnic anomenat Knew Concept, i que el trobo molt interessant. Sé que molts joiers el fan servir i que en parlen molt bé, per tant aquí en teniu també una foto i un video de RioGrande parlant-ne. Jo personalment no el tinc i no l’he provat però potser en un futur ho podré fer.

Style: “Neutral”

Per tant, després d’aquests videos i informació, quin és el vostre arquet de joieria preferit? Jo estic segura que avui el Green Lion guanyarà molts fans nous, no us sembla?

Podeu trobar la serra Green Lion:

Podeu trobar la serra Knew Concept:

Com netejar un anell de plata

>> English version below <<

Fa temps que tenia en ment escriure aquest article perquè tinc varis clients que em demanaven com netejar les seves peces de plata. Espero que la informació que et compateixo pugui resoldre els teus dubtes i et sigui d’ajuda.

El primer pas abans de netejar un anell de plata és classificar-lo depenent del seu acabat i de si porta una pedra o no. Com netejar un anell si porta pedra? Heu de tenir en compte que casi tots els productes per netejar plata poden fer malbé les pedres poroses com la Turquesa, el Lapislàtzuli, les Perles, l’Ambre, els Opals,…em podeu preguntar si la pedra del vostre anell admet productes de neteja o no. Per tant, el meu consell en anells amb pedra, si no sabeu si la pedra que porta és porosa, és fer servir sabó de rentar els plats (tipus Fairy o Mistol), esbandir amb aigua i eixugar amb un drap de cotó.

El pas següent es veure si l’acabat de l’anell és mate, polit o oxidat. Si tens un anell de plata polit, podràs utilitzar casi tots els productes per netejar-lo. Jo utilitzo Hagerty Silver Clean, i el pots trobar en botigues de joieria o a Amazon. Aquest producte neteja les peces de plata només submergint-les dins del líquid i després n’hi ha prou en ensabonar-les i passar-hi aigua perquè quedin com noves. També és perfecte per netejar les peces amb acabat mate ja que aquest producte no és abrassiu o sigui que no poleix l’acabat mate de la peça ni ratlla les peces polides.

Pels anells de plata polida també pots fer servir un drap de polir, jo utilitzo Town Talk Original i també el pots trobar a les botigues de joieria o a Amazon. Aquest tipus de drap també és perfecte per netejar les peces que tenen algunes parts de l’acabat oxidades (com el meu anell de ploma). El pots fer sevir per netejar les arees polides tot mantenint les parts oxidades en negre.

Si tens un anell de plata mate no et recomano que facis servir aquest drap ja que pot fer que la peça es vegi més bruta. Per tant, per netejar un anell amb l’acabat mate el millor és fer servir el Hagerty Silver Clean tal com us he explicat però si no vols invertir en un producte químic també pots fer servir Bicarbonat. És usual tenir Bicarbonat a casa, o sigui que el pots fer servir per netejar l’anell amb un raspall de dents vell que tinguis, per acabar amb una ensabonada i que l’eixuguis amb un drap de cotó serà suficient. Si utilitzes Bicarbonat en una peça polida pots ratllar la peça i fer que sigui mate enlloc de brillant.

Si tens una joia amb parts oxidades, la millor manera de netejar-la és fent servir el drap per polir o aigua i sabó. Si fas servir un netejador abrasiu l’únic que aconseguiras és que marxin les parts oxidades decoratives de la peça i que es vegi més polida.

Crec que no m’he deixat cap consell i que s’entenen bé tots els pasos i el perquè un producte va molt bé per unes joies però pot fer-ne malbé unes altres. Per tant, i per acabar, vull remarcar que casi tots els artesans i joiers donen instruccions de com netejar les seves creacions. La millor manera de saber-ho sempre és preguntant els dubtes que tinguis al teu joier de confiança i segur que sempre et podrà ajudar a mantenir les teves joies boniques com el primer dia.


I have been thinking on write this post since some time ago, because I have some customers asking how to clean their silver pieces. I hope the information below can answer your questions and it can be helpful.

First step on cleaning a Silver ring is classify it depending on the finish it has and if it has a stone on it or not.

How to clean if the Silver ring has a stone. Take note that mostly of the products we can use can damage the porous gemstones, like Turquoise, Lapis lazuli, Pearls, Amber, Opal,…you can ask me if the stone on your ring accept cleaning products or not. So my advice on Gemstone silver rings is clean the piece with dishwasher soap and a toothbrush. Rinse with water and dry with a cotton cloth.

Next step is see if the finish of the ring is mat, polished or oxidised. If you have a polished Silver ring, you can use mostly of the products to clean it. I normally use Hagerty Silver Clean, you can find it on Amazon or specialised jewelry stores. This product cleans silver pieces only submerging the jewel inside and then rinse with soap and water. It’s also perfect to clean jewelry pieces with mat finish because you don’t need to use any abrasive product to clean, so it don’t polish your piece and don’t scratch the polished one.

For your polished Silver ring you also can use a Polishing cloth, I use Town Talk Original and also you can find it at any jewelry supplier or Amazon. This kind of cloth is perfect to clean tarnished Silver pieces and also for some pieces that have some oxidised finish. You can use it to clean the polished areas and keep the oxidised parts still black.

If you have a Silver mat ring I don’t recommend use this cloth because it can make the piece look more tarnished. So, if you have a mat Silver ring you can use the Hagerty Silver Clean as we saw but if you don’t want to invest in a chemical product you also can use Bicarbonate. It’s usual to have Bicarbonate at home, so you can use it with a toothbrush to clean your ring, and once you finish you can also use dishwasher soap and a cotton cloth to dry. If you use Bicarbonate in polished pieces you can scratch the polish and make the Silver ring look more mat.

If you have a Oxidised Silver ring, the best way to clean it is with the Polishing cloth or use dishwasher soap and a cotton cloth. If you use any abrasive cleaning product you can make the oxidised parts go out and make the ring look more polished.

How to Photograph Jewelry

When I started selling my jewelry online I realised that I need better photos for my pieces, because photography is the most important thing when you sell online. It’s the only way the customer can see your product and have an idea of how it looks like.

So I decided to invest in a good camera and great lens. My first camera 15 years ago was a Cannon G10, then I had a Cannon G16 and since 3 years ago I use a Cannon EOS 750D. Actually the two lenses I use more are my Macro EF-S 35mm, and my Ultrasonic EF 20mm, both with 1:2.8. I’m a big fan of Cannon but I’m sure there’re Nikon and other brands that have amazing machines. I’m also lucky to have a photographer for friend (Dario Rumbo @_dazzad_) that always helped me to choose the great combination of lens and camera.

On my jewelry I use a lot of gemstones, and since the beginning I realised that the best light to shoot gemstones was natural light. I tried several times to use artificial light and light boxes but I never got the photo results I got with natural light. If you are a professional with photography skills or have a great set up, maybe you can control the light and get amazing results. But, this was not my case, I’m jeweler and all I want to explain here is my experience as a no professional photographer.

I use natural light, with indirect light and a translucent white curtain depending on the pieces. The best hours to shoot are the morning and late afternoon, because the light colour is perfect and not so intense. The cloudy days are perfect to use natural light and also the best days to go outside for a photoshoot. The clouds mitigate the light and reflections and the jewels look great.

I’m not going to talk about the sizes and the format I use because it changes a lot depending on the photos. I usually shoot in big format and change it with the edition depending on what I need.

I use Photoshop for edition. I know that it’s maybe quite difficult for a beginner, I did some classes during my jewelry studies and then I learned by myself asking to some friends and looking tutorials. There are lots of photo edition tutorials on Youtube! I also use Lightroom CC app on my phone to edit photos. This app is very easy to use and it lets you edit your photos as good as Photoshop.

https://www.etsy.com/seller-handbook/article/case-study-how-to-photograph-jewelry/150875867017

Here is my experience and I hope this can help you to make better jewelry shoots. Some weeks ago I discovered and amazing article from Etsy talking exactly about how to photograph jewelry. Here is the link to this article and it maybe will give you some more information and some tips and tricks.

If you have any suggestions or questions don’t hesitate to leave them in comments. So everybody can collaborate to grow this article with more information about it.

Now it’s time to go to shoot!

Aligator Skin & BurLife Stick

Some weeks ago I shared some stories on my Instagram with tips about how to use two new tools I bought from Rio Grande. One is called “Aligator Skin” and it’s used to protect fingers from sawing, sanding and jewelry work, and after comparing it with other similar tools this is perfect for jewelry. It protect skin and also keep the sensivity of your fingers while you’re working. 
I also was talking about a way to lubricate your saw and keep it protected from oxidating with BurLife Stick. 
A lot of you sent me messages explaining that you love this kind of tips so I’ve decided to start a new post section where I will share this information. So, if you have a technical question about jewelry ask me below and I will share the answer!


Fa unes setmanes vaig compartir a les stories del meu Instagram unes eines noves que vaig comprar a Rio Grande. Una d’elles es diu “Aligator Skin” i serveix per protegir els dits quan estas llimant, serrant i treballant amb peces petites. Després de comparar-la amb altres eines similars, aquesta és perfecta per joieria. Protegeix la pell i alhora manté la sensibilitat als dits mentre treballes i les peces petites no et patinen.
També he estat parlant de la barra BurLife que serveix per lubricar les serres i les broques i alhora les protegeix de l’oxidació.
Molts de vosaltres m’heu escrit dient-me que us havia encantat que compartís aquests consells, per tant he decidit obrir una secció on aniré escrivint sobre aquests temes. Per tant, si teniu una pregunta tècnica o un tema del que us agradaria que parlés, deixa-m’ho als comentaris i compartiré la resposta!