Jennifer Wehlacz

Les peces d’aquesta noia són espectaculars, a la seva web hi podreu trobar les seves tres col·leccions “Imprudence”, “Ideal Beauty” i “Mirth”. Us recomano les peces de “Impudence: Adornments in Rubber” que pertanyen a la seva tesis i estan fetes amb goma…no es pot descriure amb paraules!!

The pieces of this girl are spectacular, at her website you will find her three collections “Imprudence”, “Ideal Beauty” and “Mirth”. I recommend the pieces “Impudence: Adornments in Rubber” which belogs to her thesis and are made with gum … I can’t describe with words!!

Via Davernator.