Sevan Biçakçi

Estic absolutament enamorada dels anells d’aquest joier d’Istambul, no sé com treballa les pedres però són increïbles les imatges que apareixen quan mires a través.

I’m absolutely in love with rings of this jeweler from Istanbul, I don’t know how he works his gemstones but amazing images appear when you look through.

Jeanine Payer

Imagen 12Imagen 14Imagen 13Imagen 15

Aquesta joiera de San Francisco transporta poemes i textos a les seves joies. Internacionalment coneguda, ha fet peces per Jessica Lange, Susan Sarandon, Mick Jagger i Johnny Depp entre d’altres.  M’agraden les seves peces i trobo que portar posat un poema, una carta o un escrit que és important per tu fa que la joia tingui un valor sentimental molt especial.

This San Francisco based jeweler transport poems and texts to her jewels.  Her works are internationaly knowed and she had made pieces for Jessica Lange, Susan Sarandon, Mick Jagger, Johnny Depp and more. I like her pieces and I think it’s very important to wear a poem or a personal writing and makes the jewel more personal and special.

Via Karin Eriksson Blog.