Jesse Danger

En Jesse és un joier de Vermont, USA. Treballa en el món de la joieria des de fa 5 anys i fa unes joies increïbles. Troba la font d’inspiració en l’arquitectura, en les línies modernes, la simplicitat i la funcionalitat. Ell mateix cita Frank Lloyd Wright:
“Form follows function–that has been misunderstood. Form and function should be one, joined in a spiritual union.”
No us perdeu la seva botiga on-line i la seva web.

Jesse is a jeweller from Vermont, USA. He has been working with metals for five years and he makes amazing jewels. He find inspiration from architecture–modern lines and curves, simplicity and functionality.  He cites Frank Lloyd Wright:
“Form follows function–that has been misunderstood. Form and function should be one, joined in a spiritual union.”
Don’t miss his online store and his website.