Butterscotch Of Brooklyn

Les peces d’aquesta gent de Brooklyn estan dissenyades en 3D amb ordinador. Tenen anells amb formes geomètriques però molt originals! The pieces of this Brooklyn people are designed and crafted by computer, each piece is 3D printed and then cast in metal. They have rings with geometric shapes but really originals!

Moda i Joieria, Imprimint en 3D

En Raimon Esquerra ens ha enviat aquesta informació sobre un taller que s’impartirà a Elisava aquest juliol i setembre, sobre el disseny d’un objecte o peça en 3D i la seva producció en digital directament. Crec que pot ser molt interessant!

Raimon Esquerra sent us this information about a Elisava workshop on july and september. The workshop is about 3D design and the production of a piece or object in digital. I think it can be very interesting!